Privacyverklaring

Twee of meer is een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in het faciliteren van management- en organisatieontwikkeling.
Voor een goede begeleiding is het in sommige gevallen noodzakelijk dat de organisatiecoaches van Twee of meer BV een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over de situatie, het voorstel, gegevens over de uitgevoerde sessies en uw (bedrijfs)gegevens.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en bedrijfsgegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
  • Als uw organisatiecoach hebben wij als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere betrokkenen te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens in uw dossier blijven zoals in de wet vereist 15 jaar bewaard.

Gegevens die wij ontvangen middels een reactie via de site www.tweeofmeer.nl worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van desbetreffend verzoek en daarna niet bewaard of opgeslagen.
Onze site gebruikt een SSL certificaat van LetsEncrypt en onze Google Analytics code werkt met geanonimiseerde IP adressen van bezoekers.

Namen en mailadressen van onze relaties/cliënten worden opgenomen in ons eigen data bestand. Deze gegeven worden alleen ingezien en gebruikt door medewerkers van Twee of meer.
Indien wij langer dan 2 jaar geen contact met u hebben gehad worden de gegevens uit ons bestand verwijderd.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage van uw gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk op Tesselschadelaan 11, 1399 VN te Muiderberg of per mail naar info@tweeofmeer.nl.

Tevens verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.