Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is een resultaatgerichte aanpak voor verandering en vernieuwing. Het is praktisch en bewezen effectief en legt de focus op het gezamenlijk creëren van perspectief.

De methode van Appreciative Inquiry is gericht op het aanboren en verder uitbouwen van de bestaande krachten die meestal wel aanwezig zijn in uw organisatie. Het is gebaseerd op de inzichten uit de positieve psychologie, sociale psychologie, medische wetenschap en de neurowetenschappen en de focus ligt vooral dus op datgene wat wél oké is. Het is een levensvisie in onze optiek.

Bij Appreciative Inquiry geven deelnemers zelf vorm aan de veranderingen en vernieuwingen die ze willen. De kracht van deze methode is dat ze lidmaatschap creëert voor deelname aan het veranderingsproces en eigenaarschap voor de verandering of de vernieuwing.

Waarderend Onderzoeken

Een ander gebruikte term is Waarderend Onderzoeken. Medewerkers ontwikkelen op deze manier ‘soft skills’ die bijdragen aan de open, waarderende en onderzoekende houding die nodig is. Bij waarderend onderzoeken verleggen we de focus van problemen naar het vinden van een perspectief. Ook verleggen we de aandacht van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en waarderen. Dit levert dan uiteindelijk de noodzakelijke creativiteit, acties en initiatieven van mensen op, die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Onderzoek van sterktes

Het is bewezen dat systematisch onderzoek van sterktes, de verbinding in een team doet groeien. Het inspireert tot nieuwe beelden over de toekomst en het geeft energie om de toekomst beter te willen maken. De aandacht is continu gericht op datgene waar je ‘meer van wilt zien’.

Communicatie

Met de methode van Appreciative Inquiry wil je geen mensen veranderen maar je kijkt naar de conversaties die mensen met elkaar voeren en dan vooral naar de manier waarop ze dat met elkaar doen. Communicatie is de sleutel voor succesvolle verandering. Het is dan niet een middel om een boodschap over te brengen of anderen te overtuigen of te verleiden. Communicatie wordt hier gezien als het gezamenlijk creëren van overeenstemming en perspectief. Dat vraagt openheid, wederzijdse waardering en een onderzoekende houding van mensen, zeker als de verschillen heel groot zijn. Het vraagt van mensen ook een kritisch constructieve houding en het levert spannende gesprekken en momenten op waarin mensen uit hun comfortzone treden.

Hoe werkt Appreciative Inquiry?

Samengevat doen we de volgende interventies:

Define: Van probleem naar perspectief: we leggen de focus op de gewenste situatie.
Formuleren van het kernthema en dat begint vaak met de woorden: Wij willen…..

Discover: Het verleden herkaderen: het (opnieuw) vertellen van waarderende verhalen over het verleden. Kernvraag: Wat ging er goed en waardoor kon het zo goed gaan?

Dream: De toekomst verbeelden: door te dromen druk je je verlangens uit in beelden. Kernvraag: waar zou je meer van willen en hoe ziet dat er dan uit?

Design: Beperkingen loslaten en de vernieuwing omarmen: kansen en mogelijkheden in kaart brengen. Kernvraag: Wat zou het succes mogelijk maken?

Destiny: Van intentie naar commitment: Belofte aan jezelf en anderen om iets te realiseren en persoonlijk leiderschap te tonen. In deze fase gaan mensen aan de slag om hun bijdrage te leveren aan het gewenste toekomstbeeld.

Onze methodes en bronnen

Wij passen toe wat nodig is. Wij hebben een eclectische gereedschapskist en putten hieruit vanuit onze ervaring. De volgende instrumenten en bronnen zijn aanwezig in ons werk:

Van individuele naar collectieve kracht

In onze interventies coachen we betrokken leiders, teams en professionals op hun bijdrage aan het succes. Ook geven we masterclasses waarin we onze kennis en kunde overdragen.

Onderstaande elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

Advies en ontwerp

Ondersteuning op maat

Wij kunnen u de weg wijzen, maar wij kunnen u ook vanaf de zijlijn begeleiden als u zelf de weg wilt zoeken.

Uitgangspunten:
 • Een plan op maat, gebaseerd op úw vragen
 • U houdt het stuur in handen
 • Duidelijke rolverdeling
 • Heldere verwachtingen

Arena voor verandering

In vrijheid leren van en met elkaar

Wij helpen u om een veilige plek te maken waar mensen snel van en met elkaar kunnen leren.

Programma’s en methodes:
 • Four rooms of change
 • Leadership community
 • Masterclass ‘Leading change’

Moedig MT

Mensen naar succes leiden

Wij helpen u om sterke MT’s te bouwen die samen de verandering vóórleven, en zo de motor voor vernieuwing zijn.

Programma’s en methodes:
 • MT-coaching
 • MT als motor
 • Pitstops voor MT’s
 • Masterclass systemisch werken: ‘Huis op orde’

Sterke teams

Samen de krachten bundelen

Wij helpen uw teams om vanuit vertrouwen de krachten te bundelen, zowel intern als extern.

Programma’s en methodes:
 • Teamonderhouds­beurt
 • Teamcoaching
 • Leidinggeven aan teams
 • Pitstop voor projectteams
 • Masterclass ‘High-performing-team’

Stevige leiders

Het beste in mensen naar boven halen

Wij helpen u om de veranderkracht in uw leiders los te maken door belemmeringen samen uit de weg te ruimen.

Programma’s en methodes:
 • Road to leadership (young talent)
 • Leadership journeys (managers)
 • Executive coaching
 • Masterclasses ‘Leadership’

Leading professionals

Zelfbewust het voortouw nemen

Wij helpen u om uw professionals stevig in het zadel te zetten, zodat zij meer kunnen bijdragen aan het succes.

Programma’s en methodes:
 • Personal excellence
 • Coaching
 • Masterclass ‘van klanten naar partners’

Waarom werkt onze aanpak?

Samen met u zoeken wij uit wat uw organisatie écht verder helpt en maken daar interventies voor die uw mensen sterker maken en uw organisatie vooruit helpen. Wij werken met wat er al aanwezig is en leren u als manager hoe u dit zo goed mogelijk benut.

We hebben afgeleerd om het beter te weten dan onze klanten. Wij vinden dat u het voor het zeggen heeft en dat het ons werk is om u stil te laten staan bij wat u echt nodig heeft.

Wij laten u goed naar u zelf kijken en zorgen ervoor dat u oprechte feedback krijgt, zodat u als leider inspirerend wordt voor uw omgeving.

Wij zijn erop gericht om kwaliteit te leveren en plezier te beleven aan datgene wat wij doen. Wij zijn gericht op co-creatie in alles wat wij doen.

Wij hebben elk 25 jaar kennis en ervaring in huis. Daarom mag u hoge verwachtingen van ons hebben. We beschikken daarnaast over een netwerk met goede coaches en trainers, die een aanvulling zijn op wat wij kunnen.

“Just one instant of naked contact changes everything”
Jeff Foster