Onze methodes en bronnen

Wij passen toe wat nodig is. Wij hebben een eclectische gereedschapskist en putten hieruit vanuit onze ervaring.

De volgende instrumenten en bronnen zijn aanwezig in ons werk:

The Four Rooms of Change

The Four Rooms of Change
The Four Rooms of Change® is een theorie over verandering. Wat gebeurt er met mensen en organisaties in een veranderingsproces en hoe kun je dit proces beïnvloeden? Dat kan door de verantwoordelijkheid te nemen voor je emoties en handelen.

Het model creëert een gezamenlijke taal waardoor cruciale thema’s met elkaar vastgesteld zullen worden.

Lees meer

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken
In acht stappen naar oplossingen en groei toewerken: Dat kan!

Oplossingsgericht werken is consequent bevestigen en versterken wat wel werkt. Als je de juiste vragen stelt ontstaat er ruimte voor verandering.

Lees meer

RealDrives

RealDrives
Leer je drijfveren kennen en je wordt daarmee de beste versie van jezelf. Als je doet waar je goed in bent of waar je hart naar uitgaat, gaat het vaak beter en het gaat je bovendien allemaal veel makkelijker af.

De analyse van de drijfveren van het team met RealDrives geeft focus in welk gedrag gewenst is om de gezamenlijke resultaten te verhogen. Succes verzekerd!

Lees meer

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry
Appreciative Inquiry is een resultaatgerichte aanpak voor verandering en vernieuwing. Het is praktisch en bewezen effectief en legt de focus op het gezamenlijk creëren van perspectief.

Appreciative Inquiry is gericht op het aanboren en verder uitbouwen van de bestaande krachten die meestal wel aanwezig zijn in uw organisatie.

Lees meer

Systemische Benadering

Systemische Benadering
Veel problemen in organisaties hebben een systemische oorzaak. Dan is het niet behulpzaam om naar het gedrag van personen of naar de groepsdynamiek te kijken.

Het is dan meer helpend om te kijken naar de functies en posities in de organisatie los van de mensen die op die positie staan.

Lees meer

Thema­gecentreerde Interactie

Themagecentreerde Interactie (TGI)
Themagecentreerde Interactie (TGI) is een kompas voor zelfsturing. Voor leidinggevenden biedt TGI handvatten om vanuit de visie en missie van de organisatie, creatief leiderschap neer te zetten.

Het bestaat uit vier basiscomponenten die systemisch zijn verbonden, altijd aanwezig en in balans dienen te zijn omdat ze van even groot belang zijn.

Lees meer

Transactionele analyse

Transactionele analyse
Transactionele analyse heeft tot doel de autonomie van mensen (weer) te versterken.

Het basisuitgangspunt van de TA is: ik ben OK, jij bent OK: mensen zijn in de basis de moeite waard, ook al is hun gedrag soms onbegrijpelijk en ineffectief.

Lees meer

Mijn eigen Wijzer

Mijn eigen Wijzer
Mijn eigen Wijzer is het resultaat van intensief samenwerken van de organisatiecoaches van Twee of meer.

Deze kleurrijk vormgegeven waaier voor managers en professionals is een handig hulpmiddel op weg naar effectief leiderschap en optimale samenwerking.

Lees meer

Teamonderhoudsbeurt

De Teamonderhoudsbeurt
Onze stelling is dat ieder team onderhoud nodig heeft. Om te bepalen wat de onderhoudspunten van úw team zijn, kunt u met uw teamleden gratis de online Teampeiling doen.

Ieder teamlid beantwoordt anoniem 45 vragen. De Teampeiling resulteert in een Onderhoudsrapport dat inzicht geeft in de prestaties van uw team.

Lees meer

Van individuele naar collectieve kracht

In onze interventies coachen we betrokken leiders, teams en professionals op hun bijdrage aan het succes. Ook geven we masterclasses waarin we onze kennis en kunde overdragen.

Onderstaande elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

Advies en ontwerp

Ondersteuning op maat

Wij kunnen u de weg wijzen, maar wij kunnen u ook vanaf de zijlijn begeleiden als u zelf de weg wilt zoeken.

Uitgangspunten:
 • Een plan op maat, gebaseerd op úw vragen
 • U houdt het stuur in handen
 • Duidelijke rolverdeling
 • Heldere verwachtingen

Arena voor verandering

In vrijheid leren van en met elkaar

Wij helpen u om een veilige plek te maken waar mensen snel van en met elkaar kunnen leren.

Programma’s en methodes:
 • Four rooms of change
 • Leadership community
 • Masterclass ‘Leading change’

Moedig MT

Mensen naar succes leiden

Wij helpen u om sterke MT’s te bouwen die samen de verandering vóórleven, en zo de motor voor vernieuwing zijn.

Programma’s en methodes:
 • MT-coaching
 • MT als motor
 • Pitstops voor MT’s
 • Masterclass systemisch werken: ‘Huis op orde’

Sterke teams

Samen de krachten bundelen

Wij helpen uw teams om vanuit vertrouwen de krachten te bundelen, zowel intern als extern.

Programma’s en methodes:
 • Teamonderhouds­beurt
 • Teamcoaching
 • Leidinggeven aan teams
 • Pitstop voor projectteams
 • Masterclass ‘High-performing-team’

Stevige leiders

Het beste in mensen naar boven halen

Wij helpen u om de veranderkracht in uw leiders los te maken door belemmeringen samen uit de weg te ruimen.

Programma’s en methodes:
 • Road to leadership (young talent)
 • Leadership journeys (managers)
 • Executive coaching
 • Masterclasses ‘Leadership’

Leading professionals

Zelfbewust het voortouw nemen

Wij helpen u om uw professionals stevig in het zadel te zetten, zodat zij meer kunnen bijdragen aan het succes.

Programma’s en methodes:
 • Personal excellence
 • Coaching
 • Masterclass ‘van klanten naar partners’

Waarom werkt onze aanpak?

Samen met u zoeken wij uit wat uw organisatie écht verder helpt en maken daar interventies voor die uw mensen sterker maken en uw organisatie vooruit helpen. Wij werken met wat er al aanwezig is en leren u als manager hoe u dit zo goed mogelijk benut.

We hebben afgeleerd om het beter te weten dan onze klanten. Wij vinden dat u het voor het zeggen heeft en dat het ons werk is om u stil te laten staan bij wat u echt nodig heeft.

Wij laten u goed naar u zelf kijken en zorgen ervoor dat u oprechte feedback krijgt, zodat u als leider inspirerend wordt voor uw omgeving.

Wij zijn erop gericht om kwaliteit te leveren en plezier te beleven aan datgene wat wij doen. Wij zijn gericht op co-creatie in alles wat wij doen.

Wij hebben elk 25 jaar kennis en ervaring in huis. Daarom mag u hoge verwachtingen van ons hebben. We beschikken daarnaast over een netwerk met goede coaches en trainers, die een aanvulling zijn op wat wij kunnen.

“Just one instant of naked contact changes everything”
Jeff Foster