Twee of meer is RealDrives gecertificeerd

RealDrivesLeer je drijfveren kennen en je wordt daarmee de beste versie van jezelf.

Als je doet waar je goed in bent of waar je hart naar uitgaat, gaat het vaak beter en het gaat je bovendien allemaal veel makkelijker af. Wij geloven erin dat inzicht in jouw drijfveren in combinatie met het kennen van de drijfveren van je teamgenoten, de samenwerking in het team sterk verbetert. Niet alleen het doen van de test maar het samen bespreken van de resultaten leidt tot inzicht, begrip, groei en betere resultaten. De analyse van de drijfveren van het team met RealDrives geeft focus in welk gedrag gewenst is om de gezamenlijke resultaten te verhogen. Succes verzekerd!

Een eerste blik op RealDrives

Met RealDrives kun je de drijfveren van individuen en groepen meten. In een RealDrives uitslag zie je niet alleen het drijfverenpatroon, maar ook hoe mensen en groepen naar hun omgeving kijken en hoe zij hun gedrag wel of niet aanpassen aan die omgeving. Daarnaast is een RealDrives uitslag ook een prima uitgangspunt bij een individueel coachingstraject.

RealDrives - persoonlijke drijfveren & team cultuur ontdekken

Op teamniveau wordt door middel van de test het teampatroon berekend op basis van de drijfveren van alle teamleden. Dat is geen gewoon rekenkundig gemiddelde maar het komt voort uit de toepassing van groepsdynamica logica. In hoeverre laten mensen zich beïnvloeden door de groep waarin zij werken? Na de test worden de resultaten op individueel maar vooral ook op groepsniveau door onze ervaren coaches ‘verlevendigd’ en bruikbaar gemaakt.

De uitslag van het teampatroon en de individuele drijfveren wordt voor u zo in beeld gebracht dat u kunt beoordelen of een groep sturing nodig heeft, en zo ja, op welke thema.
Deze uitslag kan gebruikt worden op verschillende niveaus, bijvoorbeeld:

 • Het team zelf kan zien op welke thema’s het team sterk of zwak is, en waar dus de grootste risico’s en kansen voor het functioneren liggen.
 • De teamcoach van de groep kan zien op welke manier de groep gestuurd moet worden om duurzaam te kunnen samenwerken.
 • Het MT kan bekijken in hoeverre de zelfsturing van deze groep goed gaat of mogelijk is, en welke doelstellingen er moeten worden meegegeven.
 • Ieder teamlid weet beter wat zijn of haar drijfveren zijn en wordt hierdoor flexibeler inzetbaar. Energie en werkplezier zullen omhoog gaan als je doet waar je goed in bent en waar je hart naar uit gaat.

Drijfveren en leiderschap

Wie op een manier leiding geeft die niet aansluit bij de drijfveer van de ander, maakt de kans een negatieve sfeer te veroorzaken. Bij iedere drijfveer hoort een eigen stijl van negatief doen. Je kunt met andere woorden aan het negatieve gedrag van individuen en groepen aflezen welke drijfveren dominant zijn. Wie ontevreden zegt: “ik ga nu alleen nog maar doen wat in mijn taakomschrijving staat..” geeft zichzelf bloot met een blauwe drijfveer en wie gaat roddelen en anderen zwart gaat maken geeft een groene drijfveer weer.

RealDrives - persoonlijke drijfveren & team cultuur ontdekken

In bovenstaande figuur is zichtbaar welk positief en negatief gedrag verbonden is aan de zes drijfveren. Als leidinggevende zie je meteen het enorme verschil tussen positief en negatief gedrag. Waar iemand met positief gedrag probeert de dingen naar zijn of haar hand te zetten is iemand met negatief gedrag louter reactief. Als je de positieve drijfveer weer kunt zien en boven kunt halen komen de mogelijkheden weer in beeld.

RealDrives - persoonlijke drijfveren & team cultuur ontdekkenEr is nog veel meer te vertellen over RealDrives. Zelf ervaren wat de test en de bespreking u oplevert, geeft het beste zicht op mogelijkheden en kansen voor uw team.

Voor meer kennis en inzicht kijk ook op de site van Realdrives: www.realdrives.nl

Interesse of behoefte aan meer informatie?

Neem gerust contact met ons, wij vertellen u graag meer.
Bel met Judith van der Hoorn 06 20422731 of stuur een mail naar jvdh@tweeofmeer.nl.

Onze methodes en bronnen

Wij passen toe wat nodig is. Wij hebben een eclectische gereedschapskist en putten hieruit vanuit onze ervaring. De volgende instrumenten en bronnen zijn aanwezig in ons werk:

Van individuele naar collectieve kracht

In onze interventies coachen we betrokken leiders, teams en professionals op hun bijdrage aan het succes. Ook geven we masterclasses waarin we onze kennis en kunde overdragen.

Onderstaande elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

Advies en ontwerp

Ondersteuning op maat

Wij kunnen u de weg wijzen, maar wij kunnen u ook vanaf de zijlijn begeleiden als u zelf de weg wilt zoeken.

Uitgangspunten:
 • Een plan op maat, gebaseerd op úw vragen
 • U houdt het stuur in handen
 • Duidelijke rolverdeling
 • Heldere verwachtingen

Arena voor verandering

In vrijheid leren van en met elkaar

Wij helpen u om een veilige plek te maken waar mensen snel van en met elkaar kunnen leren.

Programma’s en methodes:
 • Four rooms of change
 • Leadership community
 • Masterclass ‘Leading change’

Moedig MT

Mensen naar succes leiden

Wij helpen u om sterke MT’s te bouwen die samen de verandering vóórleven, en zo de motor voor vernieuwing zijn.

Programma’s en methodes:
 • MT-coaching
 • MT als motor
 • Pitstops voor MT’s
 • Masterclass systemisch werken: ‘Huis op orde’

Sterke teams

Samen de krachten bundelen

Wij helpen uw teams om vanuit vertrouwen de krachten te bundelen, zowel intern als extern.

Programma’s en methodes:
 • Teamonderhouds­beurt
 • Teamcoaching
 • Leidinggeven aan teams
 • Pitstop voor projectteams
 • Masterclass ‘High-performing-team’

Stevige leiders

Het beste in mensen naar boven halen

Wij helpen u om de veranderkracht in uw leiders los te maken door belemmeringen samen uit de weg te ruimen.

Programma’s en methodes:
 • Road to leadership (young talent)
 • Leadership journeys (managers)
 • Executive coaching
 • Masterclasses ‘Leadership’

Leading professionals

Zelfbewust het voortouw nemen

Wij helpen u om uw professionals stevig in het zadel te zetten, zodat zij meer kunnen bijdragen aan het succes.

Programma’s en methodes:
 • Personal excellence
 • Coaching
 • Masterclass ‘van klanten naar partners’

Waarom werkt onze aanpak?

Samen met u zoeken wij uit wat uw organisatie écht verder helpt en maken daar interventies voor die uw mensen sterker maken en uw organisatie vooruit helpen. Wij werken met wat er al aanwezig is en leren u als manager hoe u dit zo goed mogelijk benut.

We hebben afgeleerd om het beter te weten dan onze klanten. Wij vinden dat u het voor het zeggen heeft en dat het ons werk is om u stil te laten staan bij wat u echt nodig heeft.

Wij laten u goed naar u zelf kijken en zorgen ervoor dat u oprechte feedback krijgt, zodat u als leider inspirerend wordt voor uw omgeving.

Wij zijn erop gericht om kwaliteit te leveren en plezier te beleven aan datgene wat wij doen. Wij zijn gericht op co-creatie in alles wat wij doen.

Wij hebben elk 25 jaar kennis en ervaring in huis. Daarom mag u hoge verwachtingen van ons hebben. We beschikken daarnaast over een netwerk met goede coaches en trainers, die een aanvulling zijn op wat wij kunnen.

“Just one instant of naked contact changes everything”
Jeff Foster