Systemische Benadering

We leven allemaal in verschillende systemen zoals het gezin, ons werk, onze vriendenkring, de sportvereniging en opleidingen die we volgen. In deze systemen gelden regels die voor iedereen duidelijk zijn maar ook onbewuste wetten doen hun werk. De regels of wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld en niet meteen te begrijpen.

Veel problemen in organisaties (ook persoonlijke vragen), hebben een systemische oorzaak. Dan is het niet behulpzaam om naar het gedrag van personen of naar de groepsdynamiek te kijken. Het is dan meer helpend om te kijken naar de functies en posities in de organisatie los van de mensen die op die positie staan. We kijken dan naar de problemen die zich voordoen als een symptoom voor wat er werkelijk aan de hand is. Vooral als problemen zich steeds maar lijken te herhalen kunnen we onderzoeken welke andere interventies wel kunnen helpen.

Basisprincipes

Er zijn drie basisprincipes bij de Systemische Benadering:

 1. Binding, iedereen heeft recht op een plek in het systeem
 2. Volgorde, alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
 3. Geven en nemen, geven en nemen moeten in balans zijn met elkaar

Wanneer een of meerdere basisprincipes niet in orde is, ontstaan dynamieken die beperkend werken.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin je opgegroeid bent (gezin van herkomst, school). Deze patronen kom je weer tegen in een nieuw systeem waarin je leeft, zoals je werk. Deze patronen kunnen zowel bekrachtigend als beperkend zijn. Het is belangrijk dat je deze onbewuste patronen leert kennen.

Wij onderzoeken graag met u wat de systemische benadering voor u kan betekenen.

Leermeesters

Onze systemische scholing hebben wij ontvangen van verschillende leermeesters:

Siebke Kaat: zij werkt al jarenlang vanuit de systemische benadering van organisatievragen, en is één van de voorlopers. Zij schreef samen met Anton de Kroon het boek ‘Systemisch Adviseren, de organisatie als levend systeem‘.

Jan Jacob Stam: oprichter en eigenaar van het Bert Hellinger Instituut in Groningen. Dit instituut verzorgt opleidingen met verschillende invalshoeken, zoals familieopstellingen, organisatieopstellingen, systemisch coachen, systemisch interveniëren en systemische pedagogiek.

Otteline Lamet: psychologe en gestalt-therapeute. Zij is als docente verbonden aan de Academie voor Psycho-dynamica en heeft ons opgeleid in het begeleiden van (familie- en ) organisatieopstellingen. Met haar supervisies verrijkt zij nog steeds onze systemische blik.

Onze methodes en bronnen

Wij passen toe wat nodig is. Wij hebben een eclectische gereedschapskist en putten hieruit vanuit onze ervaring. De volgende instrumenten en bronnen zijn aanwezig in ons werk:

Van individuele naar collectieve kracht

In onze interventies coachen we betrokken leiders, teams en professionals op hun bijdrage aan het succes. Ook geven we masterclasses waarin we onze kennis en kunde overdragen.

Onderstaande elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

Advies en ontwerp

Ondersteuning op maat

Wij kunnen u de weg wijzen, maar wij kunnen u ook vanaf de zijlijn begeleiden als u zelf de weg wilt zoeken.

Uitgangspunten:
 • Een plan op maat, gebaseerd op úw vragen
 • U houdt het stuur in handen
 • Duidelijke rolverdeling
 • Heldere verwachtingen

Arena voor verandering

In vrijheid leren van en met elkaar

Wij helpen u om een veilige plek te maken waar mensen snel van en met elkaar kunnen leren.

Programma’s en methodes:
 • Four rooms of change
 • Leadership community
 • Masterclass ‘Leading change’

Moedig MT

Mensen naar succes leiden

Wij helpen u om sterke MT’s te bouwen die samen de verandering vóórleven, en zo de motor voor vernieuwing zijn.

Programma’s en methodes:
 • MT-coaching
 • MT als motor
 • Pitstops voor MT’s
 • Masterclass systemisch werken: ‘Huis op orde’

Sterke teams

Samen de krachten bundelen

Wij helpen uw teams om vanuit vertrouwen de krachten te bundelen, zowel intern als extern.

Programma’s en methodes:
 • Teamonderhouds­beurt
 • Teamcoaching
 • Leidinggeven aan teams
 • Pitstop voor projectteams
 • Masterclass ‘High-performing-team’

Stevige leiders

Het beste in mensen naar boven halen

Wij helpen u om de veranderkracht in uw leiders los te maken door belemmeringen samen uit de weg te ruimen.

Programma’s en methodes:
 • Road to leadership (young talent)
 • Leadership journeys (managers)
 • Executive coaching
 • Masterclasses ‘Leadership’

Leading professionals

Zelfbewust het voortouw nemen

Wij helpen u om uw professionals stevig in het zadel te zetten, zodat zij meer kunnen bijdragen aan het succes.

Programma’s en methodes:
 • Personal excellence
 • Coaching
 • Masterclass ‘van klanten naar partners’

Waarom werkt onze aanpak?

Samen met u zoeken wij uit wat uw organisatie écht verder helpt en maken daar interventies voor die uw mensen sterker maken en uw organisatie vooruit helpen. Wij werken met wat er al aanwezig is en leren u als manager hoe u dit zo goed mogelijk benut.

We hebben afgeleerd om het beter te weten dan onze klanten. Wij vinden dat u het voor het zeggen heeft en dat het ons werk is om u stil te laten staan bij wat u echt nodig heeft.

Wij laten u goed naar u zelf kijken en zorgen ervoor dat u oprechte feedback krijgt, zodat u als leider inspirerend wordt voor uw omgeving.

Wij zijn erop gericht om kwaliteit te leveren en plezier te beleven aan datgene wat wij doen. Wij zijn gericht op co-creatie in alles wat wij doen.

Wij hebben elk 25 jaar kennis en ervaring in huis. Daarom mag u hoge verwachtingen van ons hebben. We beschikken daarnaast over een netwerk met goede coaches en trainers, die een aanvulling zijn op wat wij kunnen.

“Just one instant of naked contact changes everything”
Jeff Foster