Themagecentreerde Interactie (TGI)

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een kompas voor zelfsturing. Voor leidinggevenden biedt het handvatten om vanuit de visie en missie van de organisatie, creatief leiderschap neer te zetten.

Het bestaat uit vier basiscomponenten die systemisch zijn verbonden, altijd aanwezig en in balans dienen te zijn omdat ze van even groot belang zijn.

 1. GLOBE: de omgeving en de contexten
 2. HET: de taak, de thema’s
 3. WIJ; de interacties, de teams
 4. IK: persoonlijk leiderschap

Themagecentreerde Interactie (TGI)

Ruth Cohn

Ruth Cohn, de grondlegster van TGI sprak zelf van ‘living learning’, ervaringsgericht leren. Dit is een vorm van leren door haar ontwikkeld, als alternatief voor het saaie en doodse leren dat vaak geassocieerd wordt met het woord ‘school’.

Hoe werkt het?

De taak ofwel het thema is datgene wat aan de orde gesteld wordt of in feite aan de orde is, zoals een product, een eindresultaat, het nemen van een besluit, het verwerven van kennis. Veel mensen en organisaties zijn (te) sterk taakgericht bezig. Toch wordt er te weinig gerealiseerd zonder samenwerking. Iedereen heeft anderen nodig om zijn doelen te realiseren. Dat betekent dat er ook een gerichtheid op samenwerken nodig is. Als een taak gezamenlijk door mensen moet worden gerealiseerd, is er sprake van interactie. Er wordt overlegd, afspraken moeten worden gemaakt, vriendschappen ontstaan en conflicten moeten worden overwonnen. De omgeving waarin dit plaatsvindt, is vaak de organisatie en de samenleving. Steeds meer is ook de hele wereld de context omdat we via internet minder afhankelijk zijn van de directe omgeving.

Kortom: ieder van ons bevindt zich in een wereld (Ik en de Globe) waarin wij samen met anderen bezig zijn met dingen, processen, resultaten, doelen (HET). Je bent daarbij altijd verbonden met anderen en in meer on minderen mate afhankelijk (WIJ).

De vier componenten staan in verbinding met elkaar. Deze onderlinge dynamiek van de interactie, de taak, het individu en de omgeving genereert een zich ontvouwend proces. Om deze dynamiek in een schema weer te geven maakte Ruth Cohn bovenstaand conceptueel model.

TGI is doorontwikkeld tot het concept van generatief leiderschap door Ivo Callens van het Centre for Generative Leadership. Hij is onze leermeester in TGI en het concept van Generatief Leiderschap.

Onze methodes en bronnen

Wij passen toe wat nodig is. Wij hebben een eclectische gereedschapskist en putten hieruit vanuit onze ervaring. De volgende instrumenten en bronnen zijn aanwezig in ons werk:

Van individuele naar collectieve kracht

In onze interventies coachen we betrokken leiders, teams en professionals op hun bijdrage aan het succes. Ook geven we masterclasses waarin we onze kennis en kunde overdragen.

Onderstaande elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

Advies en ontwerp

Ondersteuning op maat

Wij kunnen u de weg wijzen, maar wij kunnen u ook vanaf de zijlijn begeleiden als u zelf de weg wilt zoeken.

Uitgangspunten:
 • Een plan op maat, gebaseerd op úw vragen
 • U houdt het stuur in handen
 • Duidelijke rolverdeling
 • Heldere verwachtingen

Arena voor verandering

In vrijheid leren van en met elkaar

Wij helpen u om een veilige plek te maken waar mensen snel van en met elkaar kunnen leren.

Programma’s en methodes:
 • Four rooms of change
 • Leadership community
 • Masterclass ‘Leading change’

Moedig MT

Mensen naar succes leiden

Wij helpen u om sterke MT’s te bouwen die samen de verandering vóórleven, en zo de motor voor vernieuwing zijn.

Programma’s en methodes:
 • MT-coaching
 • MT als motor
 • Pitstops voor MT’s
 • Masterclass systemisch werken: ‘Huis op orde’

Sterke teams

Samen de krachten bundelen

Wij helpen uw teams om vanuit vertrouwen de krachten te bundelen, zowel intern als extern.

Programma’s en methodes:
 • Teamonderhouds­beurt
 • Teamcoaching
 • Leidinggeven aan teams
 • Pitstop voor projectteams
 • Masterclass ‘High-performing-team’

Stevige leiders

Het beste in mensen naar boven halen

Wij helpen u om de veranderkracht in uw leiders los te maken door belemmeringen samen uit de weg te ruimen.

Programma’s en methodes:
 • Road to leadership (young talent)
 • Leadership journeys (managers)
 • Executive coaching
 • Masterclasses ‘Leadership’

Leading professionals

Zelfbewust het voortouw nemen

Wij helpen u om uw professionals stevig in het zadel te zetten, zodat zij meer kunnen bijdragen aan het succes.

Programma’s en methodes:
 • Personal excellence
 • Coaching
 • Masterclass ‘van klanten naar partners’

Waarom werkt onze aanpak?

Samen met u zoeken wij uit wat uw organisatie écht verder helpt en maken daar interventies voor die uw mensen sterker maken en uw organisatie vooruit helpen. Wij werken met wat er al aanwezig is en leren u als manager hoe u dit zo goed mogelijk benut.

We hebben afgeleerd om het beter te weten dan onze klanten. Wij vinden dat u het voor het zeggen heeft en dat het ons werk is om u stil te laten staan bij wat u echt nodig heeft.

Wij laten u goed naar u zelf kijken en zorgen ervoor dat u oprechte feedback krijgt, zodat u als leider inspirerend wordt voor uw omgeving.

Wij zijn erop gericht om kwaliteit te leveren en plezier te beleven aan datgene wat wij doen. Wij zijn gericht op co-creatie in alles wat wij doen.

Wij hebben elk 25 jaar kennis en ervaring in huis. Daarom mag u hoge verwachtingen van ons hebben. We beschikken daarnaast over een netwerk met goede coaches en trainers, die een aanvulling zijn op wat wij kunnen.

“Just one instant of naked contact changes everything”
Jeff Foster